Vybíráme kočičku, aneb co je nutné znát před výběrem kotěte.

16.06.2014 11:13

Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.

Antoine de Saint-Exupéry

 

Je kočka to pravé pro mě?

    Než začnete shánět své vysněné koťátko, je třeba se zamyslet nad tím, zda kočka bude splňovat Vaši představu o ideálním domácím mazlíčkovi. Co kočka, to originál. Obecně však lze říci, že kočka nikdy nebude jako Váš pes. Nebude oddaně poslouchat Vaše příkazy, nepřiběhne poslušně na každé Vaše zavolání, pokud na Vás zrovna nebude mít náladu (nebo když za oknem bude provokativně kroužit moucha). Kočku nikdy nemůžete vlastnit, můžete jí pouze poskytnout možnost mít Vás ráda a je jen na ní, zda tak učiní :-) . Není ovšem pravdou, že kočku nelze naučit, aby respektovala určitá pravidla. I kočku lze do určité míry vychovávat, musíte však vědět, jak na ni.

    Pokud jste si jisti, že je kočka pro Vaši rodinu to pravé ořechové, je třeba vyloučit možnost alergie u všech členů Vaší rodiny, kteří s Vámi sdílejí domácnost. Toto je velmi důležité, neboť případy, kdy se lidé se slzami v očích loučí se svojí kočkou z důvodu alergie, jsou stále častější.

   Jestliže nikdo z Vaší rodiny není alergický, potom zbývá smířit se s tím, že mít doma kočku znamená otevřít peněženku o něco častěji než doposud. Pořizovací cena je ve finále ta nejnižší cena, kterou za Vaši kočku zaplatíte. Do začátku bude nutné pořídit pár nezbytných věcí, jako je přepravka, záchod pro kočky, škrabadlo, na kterém Vaše kočka bude moci uspokojit svoji potřebu brousit si drápky. Vaše výdaje vzrostou rovněž o pravidelné výdaje za kvalitní krmivo, stelivo do toalety a za veterinární péči.

    Pokud máte prostředky na to, abyste zajistili kočce důstojný život, můžete se pustit do hledání té pravé.

      Obr. 1: Britská kočka, CHS Z Lužinek, CZ

 

Vybíráme koťátko, aneb koťátko s PP nebo bez?

    První dilema, na které při výběru kotěte narazíte, bude patrně otázka, zda si pořídit kotě s průkazem původu (PP) nebo bez. Abyste se mohli rozhodnout, povězme si nejprve, co to vlastně průkaz původu je. Průkaz původu je rodokmen Vašeho koťátka, tedy doklad o tom, kdo jsou jeho rodiče a další předci. V průkazu původu se můžete přesvědčit o tom, že rodiče Vašeho kotěte nebyli příbuzní. Garantuje Vám, že si pořizujete právě kotě takového plemene, které jste si vybrali, a že Vám tedy z kotěte nevyroste obyčejná kočka domácí. Ve skutečnosti žádná kočka není obyčejná, ale kočku domácí si přeci můžete přinést z kteréhokoliv útulku či depozita, která v současné době doslova praskají ve švech. Zaplatíte pouze symbolický příspěvek na veterinární péči (v rámci několik set korun) a zároveň uděláte dobrý skutek, který Vás vyjma získaného společníka bude hřát na srdci. Průkaz původu Vás v žádném případě nezavazuje k tomu chodit na výstavy, jak se mnozí zájemci domnívají. 

    Průkaz původu Vám dále říká, že si kupujete kotě od registrovaného chovatele, který při odchovu koťat musí dodržovat určitá pravidla, jež byla stanovena v zájmu etiky chovu, zdraví a psychické pohody koček. Celá věc se má zjednodušeně následovně. Chovatelé se registrací v určitém chovatelském klubu zavazují dodržovat pravidla správného chovu koček. Do chovu vybírají zdravá, psychicky vyrovnaná zvířata, která nejlépe odpovídají standardu plemene. To znamená, že dané kočky a jejich koťata mají právě takové rysy, jaké jsou pro dané plemeno typické, žádané, kvůli kterým se Vám právě toto plemeno tolik líbí. Chovatelský řád je online k nahlédnutí zde https://www.schk.cz/chovatelsky-rad-fife.html

                Obr.2: Exotická kočka, CHS di Altavila, CZ

 

    Zodpovědní chovatelé testují svá zvířata na řadu nebezpečných infekčních a genetických onemocnění. Kočky si mezi sebou mohou přenášet řadu infekčních, častokrát smrtelných  chorob. Jedná se především o FIV (Feline Immunodeficiency Virus, Syndrom ztráty imunity, ,,kočičí AIDS") a FeLV (Feline Leukemia Virus, kočičí leukémie). Z genetických onemocnění je třeba dát si pozor především na HCM (Hypertophic Cardiomyopathy, hypertrofická kardiomyopatie, onemocnění srdečního svalu) a PKD (Polycystic Kidney Disease, dědičné polycystické onemocnění ledvin). Jedná se o smrtelná onemocnění. Pokud se odhalí včas, lze pouze zmírňovat příznaky nemoci a prodloužit tak Vaší kočce život. Všechny kočky, jejichž plemeno je náchylné k těmto genetickým onemocněním, by měly být bezpodmínečně na tyto choroby testovány (v případě HCM pravidelně) a tyto testy by Vám měl chovatel na požádání doložit. Jen tak budete mít jistotu, že si domů přinesete zdravého společníka na spoustu krásných let. Více o HCM a PKD naleznete na následujících stránkách: www.goisovka.cz/

    Kotě s průkazem původu si domů neodnesete, dokud nedosáhne věku 13 týdnů. Tak je to stanoveno v chovatelském řádu. Je to doba, po které už bude koťátko připraveno opustit rodné hnízdo a kdy už ne jen že bude umět samo se o sebe postarat, ale zároveň bude dostatečně socializované. Dřívější odběr kotěte není v žádném případě vhodný. Pokud si navíc domů odnesete kotě mladší 12ti týdnů, je dokonce protizákonný, neboť zákon stanovuje MINIMÁLNÍ věk pro odběr kotěte na 12 týdnů (Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání).

    A tím se dostáváme k druhému břehu řeky, a sice k chovatelům koček bez průkazu původu, k tak zvaným množitelům, neboť tito lidé množí kočky bezmyšlenkovitě za jediným účelem - za dosažením zisku. Pokud se podíváte na inzeráty s prodejem koťat bez PP, všimnete si, že valná většina nabízí svá koťata k odběru ve věku 6-8 týdnů. Tito lidé tedy jednají protizákonně. Když už nic jiného, tak právě toto by pro Vás měl být signál ,,ruce pryč!". Předčasný odběr kotěte s sebou však nese daleko více problémů, a to jak pro Vás, tak pro Vaši kočku. Kotě, které je připraveno k odběru, by mělo být dvakrát očkováno. První očkování probíhá u koťat zpravidla mezi 8-9 týdnem (někteří chovatelé očkují i déle) a druhé v 3-4 týdenním odstupu od prvního očkování. Pokud tedy v inzerátu naleznete kompletně očkované kotě k odběru ve věku od rozmezí 6-11 týdnů, je to lež. V horším případě dotyčný ohrozil život kotěte chybným, neuváženým podáním vakcín. Koupíte si kotě od někoho, kdo se Vás snaží podvést? 

    Odčervovací schémata koťat jsou následující, a sice ve 2., 4, 6, a 12 týdnu věku kotěte (uvádí například MVDr. Barbara Lenská, Vetcentrum Stodůlky) nebo ve 3., 6., 9. a 12 týdnu věku kotěte (uvádí například MVDr. Lukáš Rambousek z veterinární kliniky Vetvill). V obou případech platí, že pokud v inzerátu uvádějí, že koťátko je 1 či dvakrát odčervené, není to žádná velká výhra. Vy potom budete tím, kdo to bude muset napravit. K pořizovací ceně kotěte si tedy přičtěte ještě cenu za dvě očkování (jedna dávka 300 - 500 Kč dle veterináře) a za několik odčervení (např. Drontal 2 tablety za 139 Kč) a za veterinární prohlídku, která je v případě takto zanedbávaných koťat nezbytná. 

    Množitelé se chytře zbavují koťátek právě v tom věku, kdy začínají nejvíce baštit. K pořizovací ceně si tedy ještě přičtěte stravu za měsíc a půl (a balení kočkolitu). Kde je nyní ten cenový rozdíl, kvůli kterému se zájemci rozhodují pro koťátko bez průkazu původu? Pokračujme v našich úvahách ještě dále. Jak jsem již psala, chovné kočky by měly být testovány na řadu infekčních a genetických onemocnění. Tyto testy jsou finančně velmi nákladné. To je důvod, proč množitelé své kočky zpravidla netestují a Vy tedy nemáte žádnou záruku toho, že byli rodiče Vašeho kotěte (které Vám množitel jako rodiče prokázat navíc ani nemůže) zdraví a že i Vaše koťátko bude zdravé. Příběhů, kdy lidé těmto podvodníkům naletěli, je bohužel mnoho. Některé z nich si můžete přečíst na stránkách věnovaných ne jen nemoci HCM: www.goisovka.cz/hcm-vase-pribehy/

    Jedním z nejčastějších dotazů, s kterým se na našem fóru www.facebook.com/groups/241741422665742/ setkáváme, jsou dotazy na poruchy chování koťátek. Jedná se zejména o vykonávání potřeb mimo záchůdek a zvýšenou agresivitu, kdy kotě buď během hry nepřiměřeně kouše a škrábe, a nebo na svého majitele doráží i mimo hru, například během mazlení. V takovém případě se nejprve ptáme, v kolikati týdnech si koťátko brali domů. Odpověď je ve valné většině případů stejná - vždy to bylo před dosažením minimální zákonem stanovené věkové hranice. Koťata, která jsou odebrána od maminky předčasně, trpí velmi často poruchami chování, kdy se nestačila naučit všemu, čemu je třeba, a nestihla se před obedráním od matky dostatečně socializovat. Takové poruchy provázejí kotě častokrát po celý život. Ačkoliv Vám množitelé budou tvrdit opak, věřte, že ti, kdo vymýšleli zákon na ochranu zvířat proti týrání, stejně jako ti, kdo vymýšleli chovatelský řád, měli pro stanovení minimální věkové hranice své důvody. Velmi vážné důvody, které je třeba respektovat. 

  Další skupinou inzerátů, se kterými budete mít možnost se při výběru kotěte setkat, budou koťata bez PP po rodičích s PP. Na tyto inzerenty je třeba si dávat obzvlášť pozor. Každá kočka s PP, která je zdravá a která je určena k chovu (byla prodána do chovu, plně odpovídá standardu plemene) může mít koťata s PP. Pokud tedy má daný inzerent kočku s PP, která byla koupena za účelem chovu (tedy za vyšší cenu než kočka určená na mazlení) a je zdravá, není důvod, proč by nemohla mít koťátka s PP. Cena průkazu původu je 150 Kč, takže tady zakopaný pes asi nebude. Důvody je třeba hledat jinde. Těmto lidem zpravidla nevodí dodržovat chovatelský řád, a to zejména tu část, kde je stanoveno, že chovná kočka může mít koťata maximálně třikrát za dva roky. Toto je stanoveno zejména z toho důvodu, aby se kočička stihla po porodu a odchovu koťat spravit a zregenerovat. Velmi časté je také připouštění příbuzných jedinců, což chovatelský řád rovněž zakazuje. Dále se těmto lidem samozřejmě nelíbí, že by měli koťátka očkovat, odčervovat a živit celých 13 týdnů. Poctivý chov je totiž velmi finančně náročný a chovatelé ke konci roku většinou přiznávají spíše ztráty. Poctivý chov je spíše velmi drahý koníček. Je to vášeň, zapálení, je to láska ke kočkám, láska ke koťátkům, která s veškerou péčí a zodpovědností odchováváme. 

                                        Obr. 3: Britská kočka, CHS Sunny Way, CZ

 

    Je velmi smutné pozorovat, kolik lidí nabízí k předčasnému odběru malá miminka, která by ještě měla sát mlíčko od maminky. Je velmi smutné sledovat, jak někteří inzerenti ,,práskají" na své kočce jeden vrh koťat za druhým, jak jsou kočičky strhané a oslabené. Je opravdu velmi smutné pozorovat, v jakých podmínkách své kočky chovají...... Tato věc se netýká pouze množitelů, ale i v chovatelském světě, stejně jako v každém jiném, můžete najít černou ovci. Proto vždy chtějte vidět doklady o zdravotních testech, chtějte vidět prostředí, ve kterém koťátka vyrůstají, chtějte vidět rodiče koťátek. Zkontrolujte si, zda jsou koťátka zdravá, zda jim neteče z očíček, zda nemají špinavé zadečky atd. Dávejte pozor, jestli jsou koťátka hravá, jestli nejsou apatická a zmatená. Je ve Vašem nejvyšším zájmu vybírat nového člena rodiny s maximální péčí tak, abyste získali zdravého, psychicky vyrovnaného parťáka na dalších třeba i 15 let. Berte to jako dlouhodobou investici. Neinvestujete jenom finanční prostředky, investujete především city. Vkládáte do toho malého tvorečka spoustu lásky, spoustu vzpomínek. Je Ve vašem nejvyšším zájmu, abyste k němu tyto pocity mohli chovat co nejdéle a aby vzpomínky na Vaše společné chvíle byly co nejkrásnější. Nenechte se zlákat podvodnými inzeráty, nevleťte na lep lidem, kteří prodávají koťátka bez PP za několik tisíc s tím, že chtěli své kočičce jen jednou dopřát nebo že mají koťátka jen tak pro radost........ Chtějte pro sebe jen to nejlepší, protože si to zasloužíte. 

 

    Pokud je rozdíl v pořizovací ceně pro Vás i po tomto článku velkou překážkou (přestože se po zaplacení veškerých restů častokrát smaže), nepodporujte prosím množitele. Nepodporujte týrání zvířat. Zvažte prosím, zda máte dostatek prostředků na to, abyste dokázali zajistit kočce kvalitní péči. Pokud ano, pak na Vás v útulcích čeká spousta smutných dušiček, které si zaslouží domov, zaslouží si Vaši lásku... 

 

    Pokud jste se rozhodli pořídit si koťátko s průkazem původu, je tu pro Vás unikátní inzertní skupina na facebooku, kde se setkáte pouze s nabídkami koťat z chovů testovaných na FIV, FeLV, HCM a PKD. Neváhejte a přijďte se podívat na inzeráty chovatelských stanic, kterým záleží na zdraví jejich chovu: www.facebook.com/groups/188724807951972/

 

Autor: Veronika Fejtová.